Over de benchmark

Het Nederlands Netwerk van AOA’s is het initiatief gestart om van de ziekenhuizen met een AOA de belangrijkste kenmerken en prestaties in kaart te brengen. Zo willen we beter een gevoel krijgen voor factoren die van belang zijn bij een goed functionerende AOA en een basis leggen om gericht bij elkaar op zoek te kunnen gaan naar inspiratie.

We vragen je mee te doen aan de kwantitatieve benchmark. Aan de deelname zitten geen kosten verbonden. De waarde van deze benchmark wordt groter naarmate meer organisaties deelnemen. De benchmark is aanvullend aan de gesprekken die we met AOA’s voeren en gaat in op:

∇ het aantal opnames op de AOA
∇ de verblijfsduur op de AOA
∇ het percentage naar huis vanaf de AOA
∇ de momenten van doorplaatsing vanaf de AOA
∇ de verhouding patiënten per specialisme op de AOA

Om een objectieve vergelijking te maken van de verschillende ziekenhuizen zullen we jullie vragen om mutatieregistratie van de opnames op de AOA. Met deze gegevens kunnen we voor iedere AOA de uitkomstmaten op eenzelfde manier, met gelijke definities berekenen, waardoor we appels met appels gaan vergelijken.

Aanmelden

Aanmelden voor de benchmark kan uiterlijk tot 31 augustus 2019.

Wil je jouw ziekenhuis aanmelden of heb je vragen?

Neem dan contact op met Denise van Brenk

Meer informatie

  • Download hier de informatieflyer over de benchmark
© Copyright - Het Nederlands Netwerk Acute Opname Afdelingen