Webinar AOA en Covid

Waarom?

De gezondheidszorg staat voor de uitdaging om met minder mensen en middelen, meer en betere zorg te verlenen. Steeds vaker worden daarom de electieve en acute stroom van elkaar gescheiden. Electieve patiënten kunnen daarmee gepland worden opgenomen op de reguliere verpleegafdelingen, acute zorgvragers worden via de SEH opgenomen op een acute verpleegafdeling: de Acute Opname Afdeling (AOA).

Naast het voordeel dat er altijd plaats is om geplande patiënten op hun eigen afdeling op te nemen, realiseren ziekenhuizen door het organiseren van een AOA een verkorting van de ligduur, een snellere en meer gerichte doorstroom van patiënten vanaf de SEH en worden opnamestops voorkomen.

Het Nederlands Netwerk Acute Opname Afdelingen wil voorzien in informatie over de verschillende AOA’s in Nederland en fungeert als ontmoetingsplaats en kenniscentrum. Het NNAOA wil de kwaliteit van zorgverlening op de AOA’s hiermee bevorderen door als multidisciplinair landelijk aanspreekpunt te fungeren.

Voor wie?

Het netwerk is bedoeld voor diverse doelgroepen die op enigerlei wijze betrokken is bij of interesse heeft in de zorgverlening op een AOA. Primair richt het netwerk en deze site zich op Verpleegkundigen, Medisch specialisten en Ziekenhuismanagement. Daarnaast wil deze site graag ook ten dienste zijn voor Wetenschappelijke verenigingen, Patiëntenverenigingen, Zorgverzekeraars, Overheden, IGZ en alle andere betrokkenen bij de AOA.

Netwerkdagen

Het NNAOA is voornemens jaarlijks een netwerkdag te organiseren. Het is een mooie gelegenheid om collega’s van andere organisaties te ontmoeten, van gedachte te wisselen over actuele AOA gerelateerde thema’s of geïnspireerd te worden door succesverhalen van anderen. De middag wordt georganiseerd door het bestuur van het netwerk.

Kenniscentrum

Voor iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij of interesse heeft in de zorgverlening op een AOA wordt hier informatie geboden.  Binnenkort vind je in het kenniscentrum vernieuwde informatie over de verschillende AOA’s in Nederland. Daarnaast verzamelt het NNAOA literatuur over de zorgverlening op de AOA’s. Een overzicht hiervan kun je in het kenniscentrum vinden.

Nieuws

Verslag AOA netwerkbijeenkomst november 2019

De netwerk dag van 4 november 2019 in Alkmaar is door zo’n 100 collega’s bezocht. Het was daarmee een van de grootste netwerkdagen in de geschiedenis van het Netwerk AOA. Tijdens de Netwerkdag zijn onder andere de resultaten van de benchmark…

5 trends bij Acute Opname Afdelingen

Ben je benieuwd welke ziekenhuizen een AOA hebben? En hoe het met ze gaat? Wij gingen bij de verschillende AOA’s langs en bundelden de onderwerpen die spelen tot 5 trends bij Acute Opname Afdelingen. Lees ze hier.

Benchmark AOA's

Ben je ook zo benieuwd hoe jouw AOA scoort t.o.v. andere AOA's? Het Nederlands Netwerk van AOA’s is het initiatief gestart om van de ziekenhuizen met een AOA de belangrijkste kenmerken en prestaties in kaart te brengen. Zo willen we beter een gevoel krijgen voor factoren die van belang zijn bij een goed functionerende AOA en een basis leggen om gericht bij elkaar op zoek te kunnen gaan naar inspiratie.

Onderzoek naar acute opname afdelingen

Ook zo benieuwd welke ziekenhuizen een AOA hebben? En welke specialismen meedoen? Wat de verpleegduur op een AOA is en hoe het zit met de personele bezetting? Is het nou lastig om een AOA te starten? Wat levert het eigenlijk op, en hoe zien de eerste kinderziektes eruit? Doet jouw AOA het eigenlijk goed vergeleken met de AOA’s van collega ziekenhuizen? Kan jij nog wat van hen leren? Zij wat van jou?

Aankondiging: Netwerkdag 2019

Noordwest Ziekenhuisgroep te Alkmaar is op 4 november gastheer van de jaarlijkse netwerkdag. Tijdens deze middag zullen we over verschillende AOA gerelateerde thema's van gedachte wisselen. En tevens is het een mooie gelegenheid om de succesverhalen te etaleren.

Terugblik: Netwerkdag 2017

Op 23 november 2017 was het Rijnstate ziekenhuis te Arnhem gastheer tijdens de landelijke AOA Netwerkdag. Deze middag werd over de AOA in het algemeen en het netwerk AOA in het bijzonder gesproken.

Het dagelijks bestuur:

Yolanda van der Wal

Rijnstate Ziekenhuis

Anouk de Mutsert

Gelre ziekenhuizen

Jildou Smilde

Rijnstate Ziekenhuis

Marjan Rijnja

Noordwest Ziekenhuisgroep

© Copyright - Het Nederlands Netwerk Acute Opname Afdelingen