Een overzicht met literatuur

Boeken

Het zorgpadenboek

Het boek van Nicolette Huiskes & Guus Schrijvers beschrijft zestien zorgpaden. Hoofdstuk vier gaat in op de acute opname afdeling.

Literatuur

 1. De Acute Opname Afdeling – Het wat, waarom en hoe, Vreelandgroep organisatieadviseurs, 2011
 2. Alle spoedjes verzamelen, Medisch Contact, 12 februari 2008, p 272 – 275, M.M.J. Smeets c.s.
 3. Acute opnameafdeling beïnvloedt sterftecijfer, Medisch Contact, 6 mei 2010, p 810, Robert Crommentuyn
 4. De acute opnameafdeling (AOA) in het Rode Kruis Ziekenhuis – optimale zorg voor acute patiënten, Het zorgpadenboek, Nicolette Huiskes & Guus Schrijvers, p58-71.
 5. Kwaliteit van zorg op de spoedeisende hulp vanuit Patiëntenperspectief, Drs. Nanne Bos, Drs. Sylvie Sodoyer, Dr. Leontien Sturms, Dr. Henk van Stel, Prof. dr. Guus Schrijvers, april 2011
 6. Effectiveness of acute medical units in hospitals: a systematic review, International Journal for Quality in Health Care 2009; Volume 21, Number 6: pp. 397-407.
 7. IGZ-rapport ‘Ziekenhuizen goed op weg met implementatie normen voor afdelingen spoedeisende hulp – Kwaliteitssysteem nog niet volledig op orde’, januari 2012
 8. Beleidsnota acute opname afdeling NVZ 2010
 9. NFU-brochure Meer-waarde Visie op kwaliteit van zorg 2012 – 2017, april 2012
 10. NFU-brochure Acute zorg – Een beschrijving van het niet te plannen deel van de ziekenhuiszorg, maart 2010
 11. VMS veiligheidprogramma in het UMCG – Plan van aanpak met betrekking tot de 10 verbeterthema’s, oktober 2011
 12. Acute Opname Afdeling – Meer waarde voor het IJsselland Ziekenhuis? M.J.E.G. van Hal Afstudeerscriptie Master Zorgmanagement 2009-2010, Instituut Beleid en Management in de Gezondheidszorg (iBMG), juni 2010
 13. De Acute Opname Afdeling (AOA) in het Maxima Medisch Centrum (locatie Veldhoven): Vergelijking van de instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten vóór en na oprichting van de AOA, Chantal Hessels, Erasmus Universiteit Rotterdam, Afstudeerscriptie Master Zorgmanagement (ZoMa), 24 juni 2010
 14. De AOA: een succesvolle zorginnovatie – Een kwalitatief onderzoek naar de medische organisatie van een Acute Opname Afdeling, Judith Hanemaayer, geneeskundestudent, 2011
 15. Inpassing van een Acute Opname Afdeling in het beddenhuis. Een logistiek perspectief met belangrijke gevolgen voor de kwaliteit en veiligheid. White paper Vreelandgroep. Ir. Jan van der Eijk, Drs. Peter Tiebout MMC.
 16. Acute Medical Units: Review of the Evidence, Byrne, Silke, European Journal of Internal Medicin aug 2011.

Vul deze lijst aan door een email te sturen naar info@acuteopnameafdeling.nl