De gezondheidszorg staat voor de uitdaging om met minder mensen en middelen, meer en betere zorg te verlenen. Daarom worden steeds vaker de electieve en acute stroom van elkaar gescheiden. Electieve patiënten kunnen daarmee gepland worden opgenomen op de reguliere verpleegafdelingen, acute zorgvragers worden via de Spoedeisende Hulp (SEH) opgenomen op een nieuw type afdeling: de Acute Opname Afdeling (AOA).

Naast het voordeel dat er altijd plaats is om geplande patiënten op hun eigen afdeling op te nemen, realiseren ziekenhuizen door het organiseren van een AOA een verkorting van de ligduur, een snellere en meer gerichte doorstroom van patiënten vanaf de SEH en worden opnamestops voorkomen.

Deze website wil voorzien in informatie over de verschillende AOA’s in Nederland en fungeert als ontmoetingsplaats en kenniscentrum. Met de informatie op deze site wil het Nederlands Netwerk Acute Opname Afdelingen (NNAOA) de kwaliteit van zorg op de AOA’s bevorderen door als multidisciplinair landelijk aanspreekpunt te fungeren. Daarom heeft deze site een kenniscentrum met verzamelde literatuur over de zorgverlening op AOA’s.

Deze site is bedoeld voor diverse doelgroepen die op enigerlei wijzen betrokken is bij of interesse heeft in de zorgverlening op een AOA. Primair richt deze site zich op Verpleegkundigen, Medisch specialisten en Ziekenhuismanagement. Daarnaast wil deze site graag ook ten dienste zijn voor Wetenschappelijke verenigingen, Patiëntenverenigingen, Zorgverzekeraars, Overheden, IGZ en alle andere betrokkenen bij de AOA.

Met de geboden informatie en activiteiten van het netwerk worden de individuele AOA’s in staat gesteld grenzen te verleggen, opnameduur te verkorten, organisatie aan te passen, multidisciplinaire samenwerking te verbeteren.

Het NNAOA is voornemens jaarlijks een symposium en netwerk bijeenkomst rond actuele thema’s te organiseren en een (digitale) nieuwsbrief te publiceren. De Vreelandgroep heeft een stimulerende rol gespeeld bij het opzetten van het netwerk en deze website. De website wordt beheerd door het dagelijks bestuur van het NNAOA. Wilt u deel uitmaken van dit netwerk, meldt u zich dan hier aan.

Het dagelijks bestuur van het netwerk bestaat uit:
Yolanda van der Wal, (Voorzitter) Hoofd AOA, Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem.
Anouk Aanstoot – de Mutsert, Afdelingshoofd afdeling AOA, Gelre ziekenhuizen.
Jildou Smilde, Hoofd AOA, Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem.
Marjan Rijnja, Teamleider AOA, Medisch Centrum Alkmaar.